1740?**

Het van Bruinessen geslacht


1781

Cornelis van Bruijnessen

Cornelis ??-??-1740** / 24-08-1781*
en zijn vrouw
Elizabeth van Bommel 13-10-1734** / 31-08-1797
Kinderen van Cornelis en Elizabeth En hun echtgenoten
Wouter 23-10-1768** / 28-10-1768*
Geurtjen 22-09-1771** / ??-??-????
Johannes Cornelis 1773 Maria Kerkhooven 1774
Geurtje Alijda 23-08-1776** / 29-03-1777*

Cornelis is geboren in Nijkerk? en trouwde met Elizabeth van Bommel (dochter van Arij [Adrianus of Arie] van Bommel en Apollonia Lafra of Laffara) die in den Hague? is geboren.
Hun zijn geondertouwd op 11 april 1766 in Amsterdam en het huwelijk vond plaats op ?? ????? 17?? in Amsterdam?.

Hun kinderen zijn alle in Amsterdam gedoopt.

Hun zoon Wouter is op 13 oktober 1768* in Amsterdam begraven.

Hun dochter Geurtje Alijda is op 29 maart 1777* in Amsterdam begraven op 7 maanden leeftijd.

Cornelis is op 24 augustus 1781* in Amsterdam begraven op 40? jarige leeftijd.

Elizabeth overleed op 31 augustus 1797, en is op 02 september 1797 in Amsterdam begraven op 62 jarige leeftijd.

Ouders van Cornelis

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1740?**

The van Bruinessen lineage


1781

Cornelis van Bruijnessen

Cornelis ??-??-1740?** / 08-24-1781*
and his wife
Elizabeth van Bommel 10-13-1734** / 08-31-1797
Children of Cornelis and Elizabeth And their spouses
Wouter 10-23-1768** / 10-28-1768*
Geurtjen 09-22-1771** / ??-??-????
Johannes Cornelis 1773 Maria Kerkhooven 1774
Geurtje Alijda 08-23-1776** / 03-29-1777*

Cornelis was born in Nijkerk? and married Elizabeth van Bommel (daughter of Arij [Adrianus or Arie] van Bommel and Apollonia Lafra or Laffara) who was born in The Hague?
They were betrothed on April 11th 1766 in Amsterdam and the wedding took place on ????? ?? 17?? in Amsterdam?.

Their children were all baptised in Amsterdam.

Their son Wouter was burried on October 13th 1768* in Amsterdam.

Their daughter Geurtje Alijda was burried on March 29th 1777* in Amsterdam at the age of 7 months.

Cornelis was burried on August 24th 1781* in at the age of 40? years.

Elizabeth died on August 31st 1797 and was burried on September 2nd 1797 in Amsterdam at the age of 62 years.

Parents of Cornelis

For Comments on this page please e-mail:
john@vanbruinessen.com