1819

Het van Bruinessen geslacht


1857

Engelina Margaretha van Bruinessen

Engelina Margaretha 04-04-1819 / 04-12-1857
en haar man
Jacobus Stoffels 05-02-1820 / 10-09-1845
Kinderen van Engelina en Jacobus En hun echtgenoten
geen kinderen

Engelina is geboren in Amsterdam en trouwde met Jacobus die eveneens in Amsterdam is geboren. Het huwelijk vond plaats 1 mei 1844 in Amsterdam.

Jacobus overleed op 10 september 1845 in Amsterdam op 25 jarige leeftijd.

Engelina hertrouwde met Georg Christoffel Koks (22-04-1818) die eveneens in Amsterdam is geboren. Het huwelijk vond plaats op 17 juli 1850 in Amsterdam.

Engelina overleed op 4 december 1857 in Amsterdam op 31 jarige leeftijd.

Georg hertrouwde met Maria Wighman (23-11-1822) die eveneens in Amsterdam is geboren. Het huwelijk vond plaats op 27 juli 1859 in Amsterdam.

Maria overleed op 12 juni 1871 in Amsterdam op 49 jarige leeftijd.

Georg hertrouwde met Elsie Hoog (vondeling) die op 05-11-1820 in Amsterdam is gevonden. Het huwelijk vond plaats op 6 maart 1872 in Amsterdam.

Elsie overleed op 19 april 1899 in Amsterdam op 79? jarige leeftijd.

Georg overleed op 21 oktober 1904 in Amsterdam op 89 jarige leeftijd.

Ouders van Engelina

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1819

The van Bruinessen lineage


1857

Engelina Margaretha van Bruinessen

Engelina Margaretha 04-04-1819 / 04-12-1857
and her husband
Jacobus Stoffels 02-05-1820 / 09-10-1845
Children of Engelina and Jacobus and their spouses
no children

Engelina was born in Amsterdam and married Jacobus who was also born in Amsterdam. The marriage took place on May 1st 1844 in Amsterdam.

Jacobus die on September 10th 1845 in Amsterdam at the age of 25 years.

Engelina remarried with Georg Christoffel Koks (04-22-1818) who was also born in Amsterdam. The marriage took place on July 17th 1850 in Amsterdam.

Engelina died on December 4th 1857 in Amsterdam at the age of 31 years.

Georg remarried with Maria Wighman (11-23-1822) who was also born in Amsterdam. The marriage took place on July 27th 1859 in Amsterdam.

Maria died on July 12th 1871 in Amsterdam at the age of 49 years.

Georg remarried with Elsie Hoog (foundling) who was found in Amsterdam on 11-05-1820. The marriage took place on March 6th 1872 in Amsterdam.

Elsie died on April 19th 1899 in Amsterdam at the age of 79? years.

Georg died on October 21st 1904 in Amsterdam at the age of 89 years.

Ouders van Engelina

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com