1817

Het van Bruinessen geslacht


1862

Helena Alijda van Bruinessen

Helena Alijda 09-12-1817 / 21-09-1862
en haar man
Hendrik Lippe 27-12-1814 / 08-04-1861
Kinderen van Helena en Hendrik En hun echtgenoten
Hendrik 28-06-1843 / 01-02-1929 Wilhelmina Tappée 16-04-1841 / 03-01-1888
Jannetje Knaap 07-11-1840 / 19-06-1923
Helena Alijda 10-09-1845 / 16-05-1918 Wilhelmus Cornelis Rellage 09-07-1846 / 29-01-1934
Johan Daniel 23-01-1849 / 28-07-1928 Alida Christina Roept 25-09-1839 / 07-09-1911
Cornelis 27-05-1851 / 09-03-1854
Maria Catharina 04-02-1854 / 14-09-1855
Cornelis 08-06-1856 / 10-11-1856
Cornelia Margaretha 06-06-1861 / 21-01-1864

Helena is geboren in Amsterdam en trouwde met Hendrik die eveneens in Amsterdam is geboren. Het huwelijk vond plaats 12 april 1843 in Amsterdam.

Hun kinderen zijn allen in Amsterdam geboren en overleeden.

Helena overleed op 21 september 1862 in Amsterdam op 44 jarige leeftijd.

Hendrik overleed op 8 april 1861 in Amsterdam op 46 jarige leeftijd.

Ouders van Helena

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1817

The van Bruinessen lineage


1862

Helena Alijda van Bruinessen

Helena Alijda 12-09-1817 / 09-21-1862
and her husband
Hendrik Lippe 12-27-1814 / 04-08-1861
Children of Helena and Hendrik and their spouses
Hendrik 28-06-1843 / 01-02-1929 Wilhelmina Tappée 16-04-1841 / 03-01-1888
Jannetje Knaap 07-11-1840 / 19-06-1923
Helena Alijda 10-09-1845 / 16-05-1918 Wilhelmus Cornelis Rellage 09-07-1846 / 29-01-1934
Johan Daniel 23-01-1849 / 28-07-1928 Alida Christina Roept 25-09-1839 / 07-09-1911
Cornelis 27-05-1851 / 09-03-1854
Maria Catharina 04-02-1854 / 14-09-1855
Cornelis 08-06-1856 / 10-11-1856
Cornelia Margaretha 06-06-1861 / 21-01-1864

Helena was born in Amsterdam and married Hendrik who was also born in Amsterdam. The marriage took place on April 12th 1843 in Amsterdam.

Their childeren were all born in Amsterdam were they all also died.

Helena died on September 21st 1862 in Amsterdam at the age of 44 years.

Hendrik Died on April 8th 1861 in Amsterdam at the age of 46 years.

Parents of Helena

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com