1766**

Het van Bruinessen geslacht


1808

Johanna Elisabeth van Bruinessen

Johanna Elisabeth 23-02-1766** / 17-08-1808
en haar man
Israël Jansen 26-11-1758** / 25-05-1848
Kinderen van Johanna en Israël En hun echtgenoten
Jan 31-12-1789 / 01-11-1840 Johanna Otten ??-??-1791? / 24-07-1849
Elias 06-01-1791 / 09-01-1794
Wouter 12-07-1792 / ??-??-1???
Dina 19-07-1793 / ??-??-1???
Elias 15-05-1795 / 09-02-1797
Elias 29-01-1797 / 09-02-1797
Jacoba 08-06-1798 / 14-11-1802
Jacob 21-07-1800 / 03-01-1846 Pietrje Smorenburg 06-11-1802 / 08-01-1838
Cornelia Bekker 17-10-1799 / ??-??-1864
Jacoba 18-09-1803 / 06-05-1832 niet getrouwd
Elias 03-07-1806 / ??-??-1???

Johanna is geboren Nijkerk en trouwde met Israël Jansen (zoon van Elias Jansen en Diele Nijlandt) die in Borculo is gedoopt.
Het huwelijk vond plaats op 29 juli 1789 in Nijkerk.

Hun kinderen zijn alle in Nijkerk geboren.

Hun oudste zoon Jan trouwde met Johanna Otten (dochter van Cornelis Otten en Aaltje Prins) die in Deventer is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 11 december 1819 in Nijkerk.
Jan overleed op 1 november 1840 op 50 jarige leeftijd, en zijn vrouw Johanna overleed op 24 juli 1849 op 56 jarige leeftijd, beide in Nijkerk.

Hun zoon Elias 1791 overleed op 9 januari 1794 in Nijkerk op 3 jarige leeftijd.

Hun zoon Elias 1795 overleed op 11 juli 1795 in Nijkerk op en leeftijd van 7 weken.

Hun dochter Jacoba overleed op 14 november 1802 in Nijkerk op 4 jarige leeftijd.

Hun zoon Jacob trouwde met Pietertje Smorenburg (dochter van Pieter Smorenburg en Neeltje Slik) die in Wormerveer is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 31 januari 1836 in Alkmaar.
Jacob'zn vrouw Pietertje overleed op 8 januari 1838 in Alkmaar op 35 jarige leeftijd. Jacob hertrouwde met Cornelia Bekker (dochter van Jan Christoffel Bekker en Sophia Lenora Engelke) die in Hoorn is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 9 september 1838 in Alkmaar.
Samen hebben zij ein kindt Jan Israël die in Alkmaar is geboren op 29 november 1839.
Jacob overleed in Alkmaar op 3 januari 1846 op 45 jarige leeftijd, en zijn tweede vrouw Cornelia overleed in ????????? op ?? ????? 1864.

Johanna overleed op 17 augustus 1808 in Nijkerk op 42 jarige leeftijd.

Israël overleed op 25 mei 1848 in Nijkerk op 89 jarige leeftijd.

Ouders van Johanna

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1766**

The van Bruinessen lineage


1808

Johanna Elisabeth van Bruinessen

Johanna Elisabeth 02-23-1766** / 08-17-1808
and her husband
Israël Jansen 11-26-1758** / 05-25-1848
Children of Johanna and Israël And their spouses
Jan 12-31-1789 / 11-01-1840 Johanna Otten ??-??-1791? / 07-24-1849
Elias 01-06-1791 / 01-09-1794
Wouter 07-12-1792 / ??-??-1???
Dina 07-19-1793 / ??-??-1???
Elias 05-15-1795 / 02-09-1797
Elias 01-29-1797 / 02-09-1797
Jacoba 06-08-1798 / 11-14-1802
Jacob 07-21-1800 / 01-03-1846 Pietrje Smorenburg 11-06-1802 / 01-08-1838
Cornelia Bekker 10-17-1799 / ??-??-1864
Jacoba 09-18-1803 / 05-06-1832 niet getrouwd
Elias 07-03-1806 / ??-??-1???

Johanna was born in Nijkerk and married Israël Jansen (son of Elias Jansen and Diele Nijlandt) who was baptised Borculo.
The marriage took place on July 29th 1789 in Nijkerk.

Their children were all born in Nijkerk.

Their eldest son Jan married Johanna Otten (daughter of Cornelis Otten and Aaltje Prins) who was born in Deventer.
The marriage took place on December 11th 1819 in Nijkerk.
Jan died on November 1st 1840 at the age of 50 years, and his wife Johanna died on July 24th 1849 at the age of 56 years, both in Nijkerk.

Their son Elias 1791 died on January 9th 1794 in Nijkerk at the age of 3 years.

Their son Elias 1795 died on July 11th 1795 in Nijkerk at the age of 7 weeks.

Their daughter Jacoba died on November 14th 1802 in Nijkerk at the age of 4 years.

Their son Jacob married Pietertje Smorenburg (daughter of Pieter Smorenburg and Neeltje Slik) who was born in Wormerveer.
Teh marriage took place on January 31st 1836 in Alkmaar.
Jacob'zn wife Pietertje died on January 8th 1838 in Alkmaar at the age of 35 years. Jacob remarried with Cornelia Bekker (daughter of Jan Christoffel Bekker and Sophia Lenora Engelke) who was born in Hoorn.
The marriage took place on September 9th 1838 in Alkmaar.
Together they have 1 child Jan Israël who was born in Alkmaar on November 29th 1839.
Jacob died in Alkmaar on January 3rd 1846 at the age of 45 years, and his second wife Cornelia died in ????????? on ??????? ?? 1864.

Johanna died on August 17th 1808 in Nijkerk at the age of 42 years.

Israël died on May 25th 1848 in Nijkerk at the age of 89 years.

Parents of Johanna

For Comments on this page please e-mail:
john@vanbruinessen.com