1921

Het van Bruinessen geslacht


1990

Maarten Martinus van Bruinessen

Maarten Martinus 28-04-1921 / 06-11-1990
en zijn vrouw
Wilhelmina (Wil) Nieland 27-09-1926
Kinderen van Maarten en Wil En hun echtgenoten
Wilmar 1950 Corrie Schippers 1957
Martina 1952 Willem Lammerts van Bueren 1950

Maarten is geboren in Rotterdam en getrouwd met Wil die eveneens in Rotterdam is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 27 augustus 1947 in Rotterdam.

Hun twee kinderen zijn beiden in Rotterdam geboren.

Maarten overleed op 6 november 1990 in Rotterdam op 69 jarige leeftijd.

Ouders van Maarten

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1921

The van Bruinessen lineage


1990

Maarten Martinus van Bruinessen

Maarten Martinus 04-28-1921 / 11-06-1990
and his wife
Wilhelmina (Wil) 09-27-1926
Children of Maarten and Wil And their Spouses
Wilmar 1950 Corrie Schippers 1957
Martina 1952 Willem Lammerts van Bueren 1950

Maarten was born in Rotterdam and married Wil who was also born in Rotterdam.
The marriage took place on August 27th 1947 in Rotterdam.

Their two children were both born in Rotterdam.

Maarten died on November 6th 1990 in Rottedam at the age of 69 years.

Parents of Maarten

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com