1868

Het van Bruinessen geslacht


1949

Maria Catherina van Bruinessen

Maria Catherina 10-01-1868 / 20-03-1949
en haar man (getrouwd 13-04-1904)
Martinus Jacobus Vellinga 20-12-1869 / 07-05-1932

Kinderen van Maria en Martinus

En hun echtgenoten
Frances 21-02-1905 / 22-08-1994 Harvey Llewellyn Casteel 29-04-1901 / 17-07-1985
Elizabeth (Betty) 02-06-1908 / 02-06-1977 (geen informatie voorhanden)
Elizabeth 11-09-1907 / 01-06-1944 geadopteerd
Ella ?-?-?? / ?-?-?? geadopteerd

Maria en Martinus hun kinderen zijn allen in Weber, Ogden, Utah U.S.A. geboren.

Martinus Jacobus Vellinga 20-12-1869 / 07-05-1932
en zijn eerste vrouw (getrouwd 09-08-1893)
Anna Wilhelmina Torenvliet 05-04-1872 / 06-12-1901
Kinderen van Martinus en Anna En hun echtgenoten
Jacobus Titus 21-06-1894 / 07-05-1958
Maria Maaike 19-09-1895 / 14-01-1981
Martinus Jacobus 12-01-1897 / ??-02-1967
Anna Wilhelmina 10-07-1899 / 07-08-1983

alle kinderen zijn geboren in Rotterdam, Nederland

Maria is bevallen van een dochter genaamd Maria Catharina buiten het huwelijk geboren op 14-04-1900 in Rotterdam, die ook overleed 16-03-1901 in Rotterdam. (father unknown) (Vader onbekend)

Maria is geboren in Stad-Doetinchem en trouwde met de weduwer Martinus die in Rotterdam is geboren. Het huwelijk vond plaats 13 april 1904 in Ogden, Weber, Utah, U.S.A.

Maria heeft alle acht de kinderen groot gebracht. Maria en haar dochters waren voor vele jaren actief als "de zingende evangelisten'' en traden op op diverse gelegenheden als ook in de gevangenis. Haar dochter Frances met haar man Harvey hadden een koffiehuis genaamd '' Kleine Hollandse tractatie'' in Highland Park, Los Angeles en Frances speelde ook nog op het kerkorgel tot haar 82 ste.

Martinus verliet Maria en hertrouwde met Naatje Stroy Bruin (geboren 08-04-1879, Den Helder). Het is niet bekend of zij samen nog kinderen hebben gekregen.

Maria hertrouwde met James Vellinga de in ???? is geboren op ??-??-1892. Het huwelijk vond plaats 22 april 1913 in Ogden, Weber, Utah, U.S.A.

Martinus overleed op 5 mei 1932 in Ogden, Weber, Utah, U.S.A. op 62 jarige leeftijd.

Maria overleed op 20 maart 1949 in Los Angeles, California, U.S.A. op 81 jarige leeftijd.

Maria har fotoalbum
Ouders van Maria

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com

1868

The van Bruinessen lineage


1949

Maria Catherina van Bruinessen

Maria Catherina 01-10-1868 / 03-20-1949
and her husband (married 04-13-1904)
Martinus Jacobus Vellinga 12-20-1869 / 05-07-1932

Children of Maria and Martinus

and their Spouses
Frances 02-21-1905 / 08-22-1994 Harvey Llewellyn Casteel 04-29-1901 / 07-17-1985
Elizabeth (Betty) 06-02-1908 / 06-02-1977 (no information available)
Elizabeth 09-11-1907 / 06-01-1944 adopted
Ella ?-?-?? / ?-?-?? adopted

Maria and Martinus children were born in Weber, Ogden, Utah U.S.A.

Martinus Jacobus Vellinga 12-20-1869 / 05-07-1932
and his first wife (married 08-09-1893)
Anna Wilhelmina Torenvliet 04-05-1872 / 12-06-1901
Children of Martinus and Anna and their Spouses
Jacobus Titus 06-21-1894 / 05-07-1958
Maria Maaike 09-19-1895 / 01-14-1981
Martinus Jacobus 01-12-1897 / ??-02-1967
Anna Wilhelmina 07-10-1899 / 08-07-1983

allen kinderen zien geboren in Rotterdam, Nederland

Maria gave birth to a daughter named Maria Catharina born out of wedlock in Rotterdam on 14-04-1900 that died 16-03-1901 also in Rotterdam. (father unknown)

Maria was born in Stad-Doetinchem and married the widower Martinus who was born in Rotterdam. The marriage took place on April 13th 1904 in Ogden, Weber, Utah, U.S.A.

Maria raised all eight children. Maria and her daughters were active for many years as "The Singing Evangelists" and appeared on several occasions as well as preforming in prisons. Her daughter Frances and husband Harvey ran a coffee house called "Little Dutch Treat" in Highland Park Los Angeles and Frances also played the church organ until her 82 year.

Martinus left Maria and remarried with Naatje Stroy Bruin (born 04-08-1879 den Helder The Netherlands). It is not known if they had any children together.

Maria remarried with James Vellinga who was born in ???? ???? on ??-??-1892. the marriage took place on April 22nd 1913 in Ogden, Weber, Utah, U.S.A.

Martinus died on May 5th in Ogden, Weber, Utah, U.S.A. at the age of 62 years.

Maria died on March 20th 1949 in Los Angeles, California, U.S.A. at the age of 81 years.

Maria's Photo Album
Parents of Maria

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com