1762**

Het van Bruinessen geslacht


1837

Petrus van Bruinessen

Petrus 17-10-1762** / 05-06-1837
en zijn eerste vrouw
Elizabeth Belle ??-??-17?? / 22-02-1787
Kinderen van Petrus en Elizabeth En hun echtgenoten
????? 22-02-1787 / 22-02-1787

Petrus 17-10-1762** / 05-06-1837
en zijn tweede vrouw
Helena van Werkhoven 21-08-1757** / 06-04-1816
Kinderen van Petrus en Helena En hun echtgenoten
Wouter 07-01-1789 / 27-01-1789
Jacoba 14-01-1790 / 28-10-1791
Jacoba 28-01-1792 / 09-11-1848
Wouter 1793 Siemetje Riksen 1790
Reijer 1795 Maria Catharina Krijter 1798
Jan 1797 Evertje (Geertje) van der Pol 1799
Jannetje 1798 Friedrich Wilhelm Meijer 1792

Helena van Werkhoven 21-08-1757** / 06-04-1816
en haar eerste man
Frans van den Brink ??-??-17?? / 28-02-1787
Kinderen van Helena en Frans En hun echtgenoten
Maria 14-11-1783 / 10-09-1815 Hendrik Prins ??-??-???? / ??-??-????
Aaltje 26-01-1786 / ??-??-????

Petrus van Bruinessen trouwde op 7 mei 1786 in Nijkerk met Elizabeth Belle. Dit huwelijk kwam tot een tragisch einde doordat Elizabeth overleed tijdens de bevalling van hun kind op 22 februari 1787. Ze werd met haar kind begraven op 28 februari 1787.

Petrus hertrouwde op 2 maart 1788 met een weduwe, Helena van Werkhoven, wiens eerste man, Frans van den Brink, overleed op dezelfde dag als Petrus zijn eerste vrouw is begraven.
Helena was ook in Nijkerk geboren en daar gedoopt op 21 augustus 1757. Haar ouders waren Hendrik Reyers van Werkhoven en Aaltje Reyers van Dompelaar.

Uit dit huwelijk zijn vier zonen en drie dochters geboren:

In een document gedateerd op 7 mei 1814, staat het beroep van Petrus en Helena geregistreerd als tuinders (tabak?).

Petrus overleed op 5 juni 1837 en zijn vrouw Helena op 6 april 1816, beide in Nijkerk.

Ouders van Petrus

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1762**

The van Bruinessen lineage


1837

Petrus van Bruinessen

Petrus 10-17-1762** / 06-05-1837
and his first wife
Elizabeth Belle ??-??-17?? / 02-22-1787
Children of Petrus and Elizabeth and their spouses
????? 02-22-1787 / 02-22-1787

Petrus 10-17-1762** / 06-05-1837
and his wife
Helena van Werkhoven 08-21-1757** / 04-06-1816
Children of Petrus and Helena And their Spouses
Wouter 01-07-1789 / 01-27-1789
Jacoba 01-14-1790 / 10-28-1791
Jacoba 01-28-1792 / 11-09-1848
Wouter 1793 Siemetje Riksen 1790
Reijer 1795 Maria Catharina Krijter 1798
Jan 1797 Evertje (Geertje) van der Pol 1799
Jannetje 1798 Friedrich Wilhelm Meijer 1792

Helena van Werkhoven 08-21-1757 / 04-06-1816
and her first husband
Frans van den Brink ??-??-17?? / 28-02-1787
Children of Helena and Frans And their spouses
Maria 11-14-1783 / 09-10-1815 Hendrik Prins ??-??-???? / ??-??-????
Aaltje 01-26-1786 / ??-??-????

Petrus van Bruinessen married in Nijkerk on may 7th, 1786 with Elizabeth Belle. This marriage came to a tragic end, she died in childbirth on February 22, 1787 and was buried with her child on february 28th, 1787.

Petrus then remarried on march 2nd, 1788 with a widow, Helena van Werkhoven whose first husband, Frans van den Brink, died on the same day as Petrus' first wife was buried.
Helena was also born in Nijkerk, and was baptized there on August 21st, 1757. Her parents were Hendrik Reyers van Werkhoven and Aaltje Reyers van Dompelaar.

From this marriage were born 4 sons and 3 daughters:

In a document dated May 7th, 1814, the occupation of Petrus and Helena was listed as planters (florists or market gardeners?).

Petrus died on June 5th, 1837 and his wife Helena on April 6th, 1816, both in Nijkerk.

Parents of Petrus

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com