1815

Het van Bruinessen geslacht


1879

Petrus van Bruinessen

Petrus 01-11-1815 / 29-07-1879
en zijn vrouw
Johanna Elisabeth Häsemann 29-12-1814 / 02-07-1861
Kinderen van Petrus en Johanna En hun echtgenoten
Johanna Elisabeth van Bruinesse 1843 Harm Lohmölder 1839
Wouterus 1845 Johanna Christina Cornelia Kelk 1845
Barendina Hendrika 1848 Barend Kat 1841
Petrus 06-06-1850 / 18-03-1910
Johannes Christiaan 1853 Elisabeth Wilhelmina van Genderen 1858
August Wilhelm Christiaan 1855 Jannetje Geertruida Engels 1857
Barend Hendrik 1860 Auguste Helene Thiel 1872

Petrus trouwde op 3 Augustus 1842 in Amsterdam met Johanna Elisabeth Häsemann (Amsterdam).

Let op daat met de eerste 2 kinderen de naam van Bruinessen was geregistreerd als van Bruinesse.

Johanna overleed op 2 Juli 1861 in Amsterdam.

Petrus hertrouwde op 7 mei 1862 in Amsterdam met Frederika Snitker, geboren 24 Oktober 1814 in Amsterdam, geen kinderen van dit huwelijk.

Petrus overleed op 29 Juli 1879 in Amsterdam.

Fredrica overleed op 1 Mei 1888 in Amsterdam.

Ouders van Petrus

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1815

The van Bruinessen lineage


1879

Petrus van Bruinessen

Petrus 11-01-1815 / 07-29-1879
and his wife
Johanna Elisabeth Häsemann 12-29-1814 / 07-02-1861
Children of Petrus en Johanna And their Spouses
Johanna Elisabeth van Bruinesse 1843 Harm Lohmölder 1839
Wouterus 1845 Johanna Christina Cornelia Kelk 1845
Barendina Hendrika 1848 Barend Kat 1841
Petrus 06-06-1850 / 03-18-1910
Johannes Christiaan 1853 Elisabeth Wilhelmina van Genderen 1858
August Wilhelm Christiaan 1855 Jannetje Geertruida Engels 1857
Barend Hendrik 1860 Auguste Helene Thiel 1872

Petrus married Johanna Elisabeth Häsemann (Amsterdam) on August the 3rd 1842 in Amsterdam.

Note that with the first 2 children the name van Bruinessen was registered as van Bruinesse.

Johanna died in Amsterdam on July 2nd 1861.

Petrus remarried on the 7th of May 1862 in Amsterdam with Frederika Snitker, born October 24th 1814 in Amsterdam, no childeren from this marriage.

Petrus died on July 29th 1879 in Amsterdam.

Fredrica died on May 1st 1888 in Amsterdam.

Parents of Petrus

For Comments on this page please e-mail:
john@vanbruinessen.com