1907

Het van Bruinessen geslacht


1974

Petrus van Bruinessen

Petrus 20-07-1907 / 07-09-1974
en zijn vrouw
Cornelia Geertruida van der Loos 10-11-1912 / 04-01-1992
Kinderen van Petrus en Cornelia En hun echtgenoten
Petrus 1951 Helena van Elderen 1954

Petrus is geboren in Rotterdam en getrouwd met Cornelia die eveneens in Rotterdam is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 6 november 1935 in Vlaardingen.

Petrus overleed in Rotterdam op 7 september 1974 op 67 jarige leeftijd.

Cornelia overleed in Den Haag op 4 januari 1992 op 79 jarige leeftijd.

Ouders van Petrus

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1907

The van Bruinessen lineage


1974

Petrus van Bruinessen

Petrus 07-20-1907 / 09-07-1974
and his wife
Cornelia Geertruida van der Loos 11-10-1912 / 01-04-1992
Children of Petrus and Cornelia And their Spouses
Petrus 1951 Helena van Elderen 1954

Petrus was born in Rotterdam and married Cornelia who was also born in Rotterdam.
The marriage took place on November 6th 1935 in Vlaardingen.

Petrus died in Rotterdam on September 7th 1974 at the age of 67 years.

Cornelia died in The Hague on January 4th 1992 at the age of 79 years.

Parents of Petrus

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com